Jak se zapojit do exekučních dražeb?

Exekuční dražby vám mohou ušetřit peníze, pokud se chystáte zakoupit nový vůz, byt, dům nebo i drobnou elektroniku. Jsou totiž založeny na tom, že vyvolávací cena dražených předmětů je nižší, než aktuální standardní tržní cena. Díky tomu je za určitých podmínek možné ušetřit i desítky tisíc korun. A to i přesto, že konečnou cenu je možné, prostřednictvím příhozů ostatních účastníků aukce, zvýšit nad počáteční úroveň. Zajímá vás, jak se do exekučních dražeb můžete zapojit? A chtěli byste vědět, kde najdete informace o aktuálních aukcích? Úvodní informace pro všechny nové dražitele jsme sepsali do tohoto článku.

Jak se draží?

Nákup v dražbě není tak jednoduchý, jako návštěva samoobsluhy. Musíte se připravit na vyřizování specifických dražebních formalit. Zejména počítejte s tím, že se nemůžete na aukci jen tak objevit s tím, že se podíváte na aktuální průběh a pokud vás něco zaujme, tak si přihodíte. Tak jednoduché to bohužel není. Před zahájením exekuční dražby musíte mnohdy složit dražební jistinu. To je někdy možné provést i na místě, zpravidla je ale nutné peníze poslat předem na určený bankovní účet. Výše jistiny se odvíjí od hodnoty itineráře dražby, orientačně je možné říci, že se pohybuje okolo několika desítek tisíc korun. Pokud nic nevydražíte, bude vám jistina neprodleně vrácena. Každý dražitel získá cedulku s identifikačním číslem, kterou zdvíhá na znamení příhozu. Ten je ještě nutné potvrdit sdělením jména.

Jde o poněkud krkolomný proces, což ovšem přispívá k udržení komornosti aukcí. To pro vás jako přihazujícího znamená menší konkurenci. Pokud by byl nákup v dražbách jednodušší, znamenalo by to větší počet aktivních dražitelů a tím pádem i větší frekvenci a objem příhozů.

Kde získat informace o dražbách?

Informace o termínech dražeb a prohlídek předmětů bývají uveřejňovány příslušnými exekutorskými úřady, kterých v ČR působí několik. Existují ovšem internetové portály, které sdružují informace o chystaných dražbách od více exekutorských úřadů. Mezi ně patří stránky www.portaldrazeb.cz, které provozuje Exekutorská komora České republiky.

About the Author: admin